Ansioluettelomalli / CV

Ansioluettelo on työhakemuksen tärkein osa. Se kannattaa laatia huolella. Tässä on yksi malli ansioluettelon eli CV:n laatimiseksi.

 

Nimesi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero

Sähköposti                                                                   Päiväys

ANSIOLUETTELO (CV)

HENKILÖTIEDOT

Koko nimesi. Syntymäaika ja -paikka. Siviilisääty.

KOULUTUS

Listaa käymäsi koulut ja suorittamasi tutkinnon uusimmasta vanhimpaan. Mainitse oppilaitoksen nimi, tutkinnon nimi, opintolinja sekä koulutuksen kesto. Myös lyhyemmät kurssit kannattaa mainita, jos ne liittyvät haettavaan työpaikkaan (esim. hygieniapassi, anniskelupassi, järjestyksenvalvojan kurssi, tulityökortti).

TYÖKOKEMUS

Työpaikkasi uusimmasta vanhimpaan. Kerro työnantajan nimi, työtehtäväsi ja työsuhteen pituus. Mikäli työpaikka liittyy haettuun tehtävään, työtehtäviä on hyvä kuvailla tarkemmin.

OSAAMINEN

Mitä erityisosaamista sinulla on? Erityisesti haettavassa työtehtävissä tarpeelliset taidot on syytä mainita.

KIELITAITO

Listaa osaamasi kielet ja luonnehdi osaamistasoasi esimerkiksi  asteikolla “alkeet, tyydyttävä, hyvä, erinomainen, äidinkieli”.

ATK-TAIDOT

Kerro ATK-taitosi, esimerkiksi tärkeimpien ohjelmien käyttötaito. Myös ATK-kurssit voit mainita tässä.

AJOKORTTILUOKKA

Ajokorttiluokka mikäli ajokortti on tarpeellinen työpaikassa.

ASEVELVOLLISUUS

Vapaaehtoinen. Kerro suorittamisvuosi, joukko-osasto ja sotilasarvo.

HARRASTUKSET JA MIELENKIINNON KOHTEET

Työtehtävän kannalta olennaiset harrastukset. Voit myös kertoa mitä työtehtävän kannalta hyödyllisiä taitoja olet harrastusten kautta saavuttanut.

SUOSITTELIJAT

Mahdolliset suosittelijat/referenssit. Suosittelijan nimi, titteli ja yhteystiedot (tai “yhteystiedot pyydettäessä”).